Kalite Politikası

Neka İnşaat

  • Misyon, vizyon ve temel değerlerimiz çerçevesinde; çağdaş, uluslararası standartlar doğrultusunda oluşturduğumuz işletim ve yönetim sistemimiz ile müşterilerimize proje vermeyi,
  • Bilgi, tecrübe ve güvenin üzerine yükseltilmiş bir temelle, ilkeli, dürüst, kaliteli ve güvenilir proje vermeyi amaç edinmiş çalışanları ve yönetimi ile müşteri projelerimizi gerçekleştirmeyi,
  • İnşaat Projelerimizi yerinde ve zamanında kontrol ederek, gerekli çözümleri üretip, müşterilerimizi sürekli bilgilendirmeyi ve yönlendirmeyi,
  • Çalışanlarımızı sürekli eğiterek, proje sunumunda ekip ruhu ile hareket  etmelerini sağlamayı,
  • İş sağlığı ve güvenliği için gerekli imkanları sağlayan, çalışma ortamını güvenli hale getirerek üretim faaliyetlerinin çevreye etkilerini kabul edilebilir sınırlar dahilinde tutmayı ve su kirliliğini önlemeyi,
  • Sorumluluklarının bilincinde davranarak kazandığı haklı saygınlığı sürdürmeyi, yasal mevzuatlara uymayı ve sürekli gelişmeyi bir hedef kabul etmiştir.


Neka İnşaat, tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul eder ve daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimser.